Ergotherapie ‘Zo kan ook!’

Het doel van ergotherapie is mensen weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij ondanks beperkingen ten gevolge van een ziekte of handicap. U kunt bij de ergotherapeut  terecht indien u problemen ondervindt in dagelijkse handelingen en dit graag wilt verbeteren. Met alledaagse oefeningen, adviezen, hulpmiddelen of woningaanpassingen kan de zelfstandigheid vergroot worden. De ergotherapeut behandelt en adviseert bij het vinden van oplossingen zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Kortom:                                                  

– Behandeling en advies voor behoud van de zelfstandigheid  
– Praktisch oefenen van activiteiten uit het dagelijks leven (ADL)
– Trainen met hulpmiddelen en aanpassingen
– Begeleiding bij de aanvraag van een voorziening via zorgverzekeraar
– Begeleiding bij het realiseren van woningaanpassingen (domotica via WMO) 
– Begeleiding en advies aan mantelzorgers

Sinds 1 januari 2012 is de praktijk direct toegankelijk voor ergotherapie (DTE). Dit betekent dat u zonder verwijsbriefje van huisarts of specialist (op afspraak) naar de praktijk kunt komen. Voor een bezoek aan huis is nog wél een verwijzing nodig. Vraag om deze reden tóch een verwijsbriefje aan uw huisarts, revalidatiearts of specialist. 

“Zó kan ook!” heeft ruime ervaring in de behandeling van volwassenen en de ouderenzorg. Kinderen worden doorverwezen naar kindertherapeuten. Ergotherapie “Zó kan ook!” is aangesloten bij ParkinsonNet ’t Gooi en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Met de meeste zorgverzekeraars is een zorgverleners overeenkomst afgesloten. De praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum Bussum Zuid (MCBZ) in Bussum maar de ergotherapeut komt meestal bij u aan huis in Weesp, Bussum of Naarden. Op de plek waar het nodig is, dus thuis of op het werk!

 

 

 

logo Zo kan ook, ORIGINEEL  KP_logo[1]  a. Logo Ergotherapie Nederland      c. logo ParkinsonNet

    Geef een reactie